Nya projekt

ICA-fastigheten, Kvarteret Svalan

Vi förhandlar om köp och sanering av tomten där den gamla ICA-fastigheten stod. Detaljplanen godkänner kvartersbebyggelse med bostäder i hus om 3-4 plan med lokaler för handel, kontor, service och hantverk i bottenplanet. Svedalahems styrelse ska ta ställning till hur vi på bästa sätt ska utnyttja tomten men vi räknar med minst 40 lägenheter.

Eventuell byggstart årsskiftet 2017/2018.Rivning pågår av ICA fastigheten


Centrala Svedala. Illustration Tengbom Arkitekter


Förslag på utformning av parkering, gata och gård. Illustration Tengbom Arkitekter


Svea Park

Vi arbetar med projektet att ändra detaljplanen för den gamla fotbollsplanen på Sveagatan, som har använts som skolidrottsplats för Marbäcksskolan. Projektet går under namnet Svea Park och detaljplanearbetet fortskrider. Vi hoppas att vi ska kunna bygga drygt 40 lägenheter med en parkliknande miljö inom området.Bara Backar

Vårt deltagande i Bara Backar kommer i etapp två av utbyggandet av området och kommer att dröja några år.


Vill du ställa dig i kö för våra kommande projekt registrerar du dig i vår ordinarie bostadskö, på Svedalahem.se, ”Mina sidor”.


Segehus 2 & 3

Välkommen in på en virtuell visning i en av våra nya lägenheter på Segehus2 & 3.

Se 3D-ritningar och få information om hyrorna.


Bostads AB Svedalahem | Verkstadsgatan 1 | 233 51 Svedala | Tel: 040-626 80 50 | info@svedalahem.se