Flytta ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på, både när det gäller ditt nya boende och den lägenheten du lämnar.

 

Uppsägning av kontrakt
Ditt hyresavtal måste sägas upp skriftligt till oss. Du måste säga upp din lägenhet senast tre månader innan du ska flytta, uppsägningen ska göras på en separat blankett eller på baksidan av ditt hyreskontrakt. Blanketten hittar du här.

Exempel: Säger du upp din lägenhet den 27 juli så upphör ditt kontrakt att gälla den 31 oktober.

Vi gör två besiktningar av din lägenhet, den första besiktningen gör vi i anslutning till att du säger upp din lägenhet och den andra besiktningen görs när lägenheten är tömd och städad. Tänkt på att tömma lägenheten på allt som inte är standard, är du osäker hör gärna av dig till vårt servicecenter.

Skall du överlåta någonting i lägenheten till den kommande hyresgästen, exempelvis en disk- eller tvättmaskin ska ett överlåtelsehandling skrivas och en kopia lämnas till Svedalahem.

 

Utflyttningsdagen
Senast på utflyttningsdagen ska en städbesiktning av din lägenhet genomföras, hör av dig i god tid till vårt servicecenter för att boka tid. Utflyttningsdagen är den första dagen i månaden, innan klockan 12.00 ska nycklar lämnas i vårt kundcenter på Verkstadsgatan 1. Skulle den första dagen i månaden infinna sig på en lördag, söndag eller helgdag, är det nästkommande vardag som gäller.


Nycklar
Oavsett när utflyttning sker, ska samtliga nycklar alltid lämnas till vårt kundcenter. Lämnas inte alla nycklar, eller om det saknas originalnycklar, behöver låset bytas och kostnaden får du som flyttar ut stå för. Att byta låscylinder kan vara kostsamt, så se gärna över dina nycklar inför utflyttningen.


Parkeringsplats och garage
Vid uppsägning av din lägenhet sägs parkeringsplats och garage som du hyr automatiskt upp samma dag som du ska lämna din lägenhet.