Betalning av hyra

Senast sista dagen i varje månad ska hyran vara oss tillhanda. Vi skickar ut inbetalningskort för varje kvartal, men du kan även betala hyran via autogiro eller e-faktura.  Det är viktigt att veta att du behöver betala din hyra även om du av någon anledning inte har fått din inbetalningsavi.

Autogiro

  • - Betala din hyra via autogiro. Hämta ansökan bland våra blanketter

 

Var noga med att betala hyran i tid

Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid kan detta medföra en merkostnad för dig. Om betalning uteblir eller betalas för sent upprepade gånger kan det leda till att du förlorar din bostad.