Byte av lägenhet

En hyresgäst får enligt hyreslagen "överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad".

Tillstånd för byte lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Det är viktigt att tydligt ange varför du vill  genomföra ett byte.  Du kan byta till en annan hyresvärd än din nuvarande och till annan ort än nuvarande. Även kedjebyten är tillåtna. Bytesrätten är i första hand till för hyresgäster, som redan idag har en hyresrätt, ska kunna byta till en annan bostad. 

Särskild restriktivitet vid byte till villa eller bostadsrättslägenhet
Bytesrätten kan även gälla för byten till en villa eller en bostadsrättslägenhet. Villa- och bostadsrättsmarknaderna är emellertid oftast fungerande marknader i balans där den som söker en bostad kan få tag på det objekt som hen önskar och har råd med. I regel saknas därför skäl för byte. Det naturliga är att lägenheten i sådana fall friställs till hyresvärdens förfogande.

Enligt hyresnämndens praxis bör endast samtycke till bytet ges om en villa eller bostadsrätt är särskilt anpassad för hyresgästen med hänsyn till hans eller hennes särskilda behov, till exempel sjukdom, handikapp eller därmed jämförbart förhållande. Svedalahem följer SABO:s riktlinjer och Hyresnämndens praxis när det gäller byte till villa/bostadsrättslägenhet.

Ekonomisk ersättning
Det är enligt lag förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyreslägenhet. Det är inte heller tillåtet att sänka priset på en villa eller bostadsrätt genom att använda hyresrätten som delbetalning.

Byte med extern part
Om den du vill byta bostad med inte är hyresgäst hos Svedalahem ska information om namn, personnummer och nuvarande hyresvärd bifogas. Därtill vill vi ha kopia på hyresavtalet och arbetsgivarintyg eller likvärdigt som styrker din inkomst. I förekommande fall ska köpeavtal på villa/bostadsrätt bifogas. Eventuellt kan ansökan behöva kompletteras i efterhand. Handläggningen av bytet sker i samråd med den andra bytespartens hyresvärd.

Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid. I praktiken är denna tid minst ett år.

Söka annan lägenhet
Svedalahem administrerar ingen bytesförmedling mellan olika hyresgäster. Vill du hitta någon att byta med kan du lägga in en bytesannons via Mina sidor eller t ex annonsera i dagspressen alternativt sätta upp anslag i trapphus.  Självklart kan du också söka på de lediga objekt Svedalahem har för uthyrning.

 

Ansöka om lägenhetsbyte
När du hittat någon du vill byta bostad med skriver du ut och fyller i blanketten, Ansökan om lägenhetsbyte eller besöker vår kundservice, där blanketten finns i pappersformat. Eventuella andra objekt som garage och parkeringsplats sägs upp automatiskt och ingår inte i direktbyte. Besiktning av lägenhet/en/erna kommer att göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras.

 

Godkännande av byte
För att Svedalahem skall godkänna bytet fordras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött sitt tidigare boende. Tillstånd för bytet kan förenas med villkor. Nya hyreskontrakt skrivs alltid med tillträdesdag tre månader framåt.

Intern bytesannons
 Mina sidor kan du lägga upp en annons för byte av lägenhet med en annan hyresgäst boende hos Svedalahem.

Hämta dokument för ansökan
Hämta dokument för ansökan om lägenhetsbyte här.