Källsortering

Alla våra hyresgäster har tillgång till att sortera sitt avfall i våra miljöhus.

Följande går att sortera i de flesta av våra miljöhus:

  • - Restavfall (soppåsen)
  • - Tidningar och broschyrer
  • - Pappersförpackningar
  • - Plastförpackningar
  • - Metallförpackningar
  • - Matavfall
  • - Well/kartong
  • - Färgat och ofärgat glas


Återvinningscentral

Återvinningscentralen i kommunen (sopstationen) drivs av Sysav och ligger på Rännilsgatan 1, vid Ågatan i Svedala. På återvinningscentralen kan du lämna i stort sett allt grovavfall som uppstår i hushållet och som kan återvinnas eller återanvändas. Läs mer