Parkeringsplats och garage

I de flesta bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser. Uppsägningstiden för parkeringsplats och garage är en kalendermånad. Observera att det i många områden är ont om parkeringar och att det därför förekommer kö.

Parkering på innergårdar och övrig tomtmark
Det är absolut förbjudet att köra in samt parkera på gårdar och övrig tomtmark.


Vill du hyra parkeringsplats?
Vill du hyra en parkeringsplats eller garage är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på tel 040-626 80 50.