Skadedjur

Att hålla skadedjur borta från din bostad är inte bara en ekonomisk fråga, det bidrar också till en hållbar utveckling eftersom du ökar livslängden på huset och ditt boende.

Kontakta Anticimex direkt om du behöver hjälp angående skadedjur  tel 0752-45 10 00 eller kundservice.malmo@anticimex.se

Du behöver inte göra en felanmälan eller på annat sätt kontakta oss för att få hjälp med skadedjur. Svedalahem har avtal med Anticimex och du ringer dem direkt när du behöver hjälp, du kan även höra av dig till Anticimex om du är orolig och behöver rådgivning kring eventuella skadedjur.

Lagar som reglerar skadedjursfrågor

Enligt miljöbalken och jordabalken har Svedalahem som fastighetsägare ansvar för att se till att ohyra och skadedjur saneras i våra fastigheter. I varje trappuppgång ska det även finnas information och kontaktuppgifter till det företag som sanerar i just din fastighet.