Trivsel och ansvar

Vi är angelägna om att alla ska trivas med att bo hos Svedalahem. Därför är det viktigt att alla hjälps åt genom att använda sunt förnuft. När man bor i lägenhet bor man nära varandra och självklart krävs det både hänsyn och välvilja för att alla ska trivas. Det finns vissa fastställda regler för umgänget, men viktigast av allt är att använda sunt förnuft och att tala med sina grannar.

I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad. Vi hör våra grannar och de hör oss. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensamstående pensionär och så måste det få lov att vara. Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter. Vi ska samtidigt inte behöva acceptera bråk, skrik, hög musik och störande spring i trappor. För höga ljudnivåer är inte tillåtet - varken på dagar eller nätter.

Genom att prata med varandra kan vi lösa missförstånd och konflikter. Att lära känna och förstå sina grannar skapar trivsel och tolerans för allas olikheter.

 

Ganska självklara regler som gör det lättare att leva tillsammans:

- Tänk på att TV:ns och annan ljudanläggnings ljud (stereo, dator etc.) ska vara inställt på en lagom nivå. Och tänk på hur du ställer dina högtalare - bara genom att ändra placeringen kan du förhindra att ljudet går in till grannen. Vid 20-tiden är det vanligt att barn ska sova och redan då bör man särskilt ge akt på att inte ha på musik, eller annat högt ljud. Kl 22.00 – kl 06.00 vill de flesta ha nattro och då ska det vara fritt från störningar. Använd hörlurar om du vill lyssna på musik eller när du spelar dataspel med hög ljudvolym.

- Ska du ha fest så tala om det för dina grannar eller sätt upp en lapp i trapphuset. Risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå.

- Försök att undvika att slå igen hiss- och trappdörrar. Lär barn och ungdomar att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum. Trapphusen är utrymningsvägar vid en eventuell olycka och därför får de inte heller användas som uppställningsplatser för cyklar, barnvagnar m m.

 

Bilar och trafik
Vår målsättning är att undvika trafik i våra bostadsområden. Måste du av någon anledning köra bil inom området, är det din skyldighet att köra sakta och med största varsamhet. På flera av våra områden har vi låsta bommar och flyttvagnar, behöver du låna nyckel eller vagn tar du kontakt med din fastighetsskötare.

Miljöhus
För allas trivsel är det viktigt att du håller snyggt i miljöhusen och sorterar ditt avfall enligt instruktioner.

Rökning
Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga.

Husdjur och matning av djur
Har du hund är det viktigt att den är kopplad inom bostadsområdet och att du plockar upp efter den. Lär hunden att vara tyst när den är ensam hemma och lämna den inte utan tillsyn en hel dag. Borsta eller kamma inte hunden i trapphuset eller på gården.

Det är inte tillåtet att ta med hunden till tvättstugan. Tänk på att många är allergiska mot hundar! Är du kattägare måste du ha din katt under uppsikt. Den får inte skapa sanitär olägenhet och det är inte tillåtet för katten att springa in i grannens trädgård eller lägenhet.

Den får inte heller vistas i barnens sandlådor. Märk din katt med halsband. Lägenhetens altan eller uteplats får inte användas som rastplats för dina husdjur. Du får absolut inte mata fåglar från balkongen eller på gården. Spilld mat kan locka till sig både råttor och möss.

Grillning
Ta hänsyn till dina grannar när du grillar på din uteplats. Flytta grillen så långt som möjligt ut från huset och ha vatten i beredskap. Har du balkong får du endast använda elektrisk grill.

Parabol, markis och staket
Vill du sätta upp en egen parabolantenn, markis, plank eller staket måste du kontakta Svedalahem för att få tillstånd och monteringsanvisningar.

Tvättstugan
Tvättstugan är till för alla och för att den ska fungera måste du följa de regler som finns och städa efter dig. Självklart måste bokade tider hållas. Husdjur får inte vistas i tvättstugan.

Hemförsäkring
Det är viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd så att du har en fungerande hemförsäkring. Vid eventuell skada eller brand som du orsakat kan du bli betalningsansvarig.

Vårt ansvar
Det är inte bara vi som kan ställa krav. Som hyresgäst har du naturligtvis rätt att kräva att vi uppfyller våra åtaganden. Din lägenhet ska hålla en viss standard och allt ska fungera tillfredsställande i din vardag. Det ska vara varmt på vintern, rent och helt i gemensamma utrymmen, välvårdat på gårdar och gräsmattor med mera. Det är vårt ansvar.