NKI - nöjd kund index

 

Svedala 2020-01-08

Tack för din medverkan!

Oj oj oj... till vår stora glädje svarade 77,7% av våra hyresgäster på vår kundenkät. Det är en fantastisk siffra och vi är tacksamma, glada och överrumplade.

-77,7% ä högst svarsfrekvens i Sverige i år säger Christoffer Carlsson, projektledare på Aktiv Bo som har ansvarat för undersökningen.

Svaren landade hos oss i början på december och vi har fått både ris och ros men framförallt kunskap så att vi kan lägga fokus på rätt saker. Vi kommer nu att tillsammans i företaget analysera svaren och utifrån dem ta fram en handlingsplan för förändringar som våra hyresgäster vill se. 

Återigen stort tack för din medverkan!

 

Svedala 2019-10-10

I höst kommer kundenkäten!

Dina åsikter som vår hyresgäst är viktiga för oss på Svedalahem och vi vill hela tiden förbättra oss. Ett sätt är att lyssna på vad hyresgästerna tycker, om sina hem och bostadsområden. Därför kommer du att få en kundenkät av oss i höst.

 Resultatet av kundenkäten blir ett viktigt underlag för oss för hur olika förbättringsarbeten ska prioriteras. Med utgångspunkt från senaste enkäten 2016 har vi bland annat:

- bytt entrédörrarna Sveagatan och fler dörrar kommer att bytas

- utökat städningen av de gemensamma tvättstugorna

- genomfört trygghetsvandringar med den lokala hyresgästföreningen i våra bostadsområden

Dessutom har vi anställt Jimmy Olsson som driftstekniker. Han arbetar bland annat med att kontinuerligt följa upp inomhustemperaturen med mät- och styrutrustning.

 

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon