NKI - nöjd kund index

I höst kommer kundenkäten!

Dina åsikter som vår hyresgäst är viktiga för oss på Svedalahem och vi vill hela tiden förbättra oss. Ett sätt är att lyssna på vad hyresgästerna tycker, om sina hem och bostadsområden. Därför kommer du att få en kundenkät av oss i höst.

 Resultatet av kundenkäten blir ett viktigt underlag för oss för hur olika förbättringsarbeten ska prioriteras. Med utgångspunkt från senaste enkäten 2016 har vi bland annat:

- bytt entrédörrarna Sveagatan och fler dörrar kommer att bytas

- utökat städningen av de gemensamma tvättstugorna

- genomfört trygghetsvandringar med den lokala hyresgästföreningen i våra bostadsområden

Dessutom har vi anställt Jimmy Olsson som driftstekniker. Han arbetar bland annat med att kontinuerligt följa upp inomhustemperaturen med mät- och styrutrustning.