Se upp för obehöriga personer

Tyvärr händer det ibland att oärliga personer ringer på hos våra hyresgäster och utger sig från att komma från Svedalahem. I dagarna har hyresgäster kring Norra Tvärgatan/Sveagatan sett obehöriga personer i trappuppgångar.

Om du är osäker, tänk på att Svedalahems personal alltid har kläder med vår symbol samt id-handling.