Upphandlingar

Upphandling av ram-/serviceavtal

Förfrågningsunderlag för aktuella upphandlingar för Svedalahem och Svedab publiceras på Visma Optic.