Öppet nät med Zmarket

I slutet på april påbörjas det tekniska arbetet med övergång till ett så kallat öppet nät, genom vår nya kommunikationsoperatör Zitius. Arbetet kommer att pågå mellan april-juni 2018 och berör leverans av bredband till våra fastigheter. Preliminärt är det öppna nätet igång i slutet av juni 2018.