Granskning av upphandling gav Svedalahem rätt

 Med anledning av SVT:s granskning av trädgårdsentreprenören Bosab och företagets avtal med många skånska kommuner, har lekmannarevisionen granskat Svedalahems upphandling av yttre skötsel och vinterrenhållning.

Rapporten färdigställdes i förra veckan. Lekmannarevisonens slutsats är att upphandlingen har genomförts på ett korrekt sätt. De rekommenderar Svedalahems styrelse att se till att avtalsuppföljningen blir mer formell. Svedalahems styrelse har beslutat att en Upphandlare skall anställas, vilket kommer att innebära att uppföljningen förbättras.

Svedalahem är ett kommunalt bolag och kommunala bolag granskas dels av en oberoende revisor och dels av en lekmannarevision, på uppdrag av kommunen.

Svedalahems ledning och styrelse beklagar den olägenhet som många hyresgäster upplevt.

 

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon