V. 34 påbörjas mer arbeten i Kvarteret Svanen

Vecka 34 kommer NIMAB att påbörja marksanering, utgrävning för källare och grundläggning. Tyvärr medför dessa arbeten en del vibrationer och buller.

Vi hoppas på ert överseende och ser fram  emot en ny stadsbild i centrala Svedala.

Läs mer om projektet här