Kvarteret Svanen


Nimab har nu gjutit klart källarplattan och påbörjat arbetena med källarväggar och bjälklaget över källaren.

Början till ett golv i det blivande biblioteket växer fram.

Vi hoppas på ert överseende och ser fram  emot en ny stadsbild i centrala Svedala.

Läs mer om projektet här