Personuppgiftsbehandling när du är konsult, leverantör eller entreprenör

 Vi samlar in nödvändiga personuppgifter från dig som är enskild näringsidkare eller kontaktperson för ett företag som vi samarbetar med. Detta gör vi för att det finns ett berättigat intresse eller för att behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera och hantera ärenden. Ändamålen kan vara kommunikation, upphandling, ID-kontroll, nyckelhantering samt för att fastställa och styrka rättsliga anspråk. Efter avslutat ärende avidentifieras alla personuppgifter om möjligt alternativt sparas enligt rättslig grund/annan lag.

Det åligger på arbetsgivarens ansvar att informera anställda om hur vi hanterar personuppgifter. Vi har även en mailsvans i varje e-postkommunikation med information direktkopplat till policyn.

Uppdaterad 2018-08-31