Personuppgiftsbehandling när du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi kompletterande uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. information om hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten. Vi behandlar även anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Om den erbjudna bostaden inte tillfaller dig men du vill stå kvar i vår bostadskö är huvudregeln att vi gallrar och rensar de kompletterande personuppgifterna som vi inhämtat.

Uppdaterad 2018-06-26