Tack för din medverkan!

Kundundersökningen avlutades den 2 juni och de sista svaren har precis landat hos oss. Det var 73,1% som svarade i år och vi är mycket tacksamma och glada för alla svar vi fått in.

Håll utkik här på hemsidan och i tidningen BO efter resultat från enkäten och våra förbättringsåtgärder.

Återigen stort tack för din medverkan!

Design & Teknik av Creative Army