1 juli ändrade Eon priset för elnätsabonnemang för privatkunder

Prissättning mellan 16A och 20A

För att kunna använda el i din bostad behöver du ett elnätsabonnemang. OBS! elnätsabonnemang är inte samma avtal som du har för din elförbrukning. Kostnaden för ditt elnätsabonnemang baseras på hur stor huvudsäkring du har samt i vissa fall hur mycket el du använder per år.

Information om vad du har för säkring/elnätsabonnemang för din lägenhet finns på din elräkning, på eon.se/mitteon eller i E.O.N. appen.

Huvudsäkringen är ett skydd
Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda hemma. Huvudsäkringen är placerad i elanläggningens fasadmätarskåp för de flesta radhus och i fastighetens elrum i flerbostadshus.

Storleken påverkar din elnätsavgift
Genom att se till att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större säkring än du faktiskt behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka den avgiften av din elnätskostnad. Till elnätskostnaden tillkommer även en elöverföringsavgift som är högre för 16A än för 20A.

Innan du gör någon ändring är det viktigt att räkna på hur förhållandet ser ut för just din förbrukning och vad den totala elnätskostnaden blir för de olika alternativen 16A respektive 20A. Du kan får hjälp på eon.se/el/elnat/kostnad med att räkna ut din elnätskostnad. Enligt EON lönar det sig att ha en 16 A säkring vid en förbrukning upp till 8.000 KWh/år.

Om du vill säkra ner
Du som bor i radhus och har fasadmätarskåp kontaktar behörig elektriker för att få hjälp med att byta säkring.

Bor du i ett flerbostadshus exempelvis på Staren eller i radhus utan fasadmätarskåp och vill säkra ner, kontakta Svedalahems kundcenter på info@svedalahem.se.

Tänk på att vi då måste ha ditt anläggnings-id, som du hittar på din faktura.

Design & Teknik av Creative Army