Lorentz Månsson - sanering av brandskadad byggnad

Den gamla lanthandeln Lorentz Månsson vid Svedala kyrka brann 2022. Byggnaden ägs av Svedalahem. Vi har kommit överens med försäkringsbolaget om en ersättning och just nu pågår en saneing och rivning av byggnaden.

Svedalahem har inte beslutat om vad som kommer att hända med tomten. Detaljplanen medger en bostadsbyggnad i två våningar.

Design & Teknik av Creative Army