Reglering av hyreshöjning för lägenheter med kallhyra 2024

De lägenheter som har kallhyra kommer att få en hyreshöjning med 58 kronor per kvadratmeter och år. Hyreshöjningen följer regionens förhandlade höjning för lägenheter med kallhyra och gäller från och med 2024-03-01.

Den tidigare höjningen om 70 kronor per kvadratmeter och år för mars och april månad att regleras på hyresavin för maj.

Design & Teknik av Creative Army