Hyresgästenkäten kommer i april. Var med och påverka!

Som kund hos Svedalahem är dina synpunkter viktiga för att vi ska veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

I vår kundundersökning som skickas ut vartannat år, kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Det är också en möjlighet att vara med och påverka. Svaren ligger till grund för vårt fortsatta arbete med våra områden, fastigheter och vår service till dig samt hur vi kan utveckla verksamheten så att du som kund ska vara så nöjd som möjlig. Vi blir därför tacksamma varje gång du avsätter några minuter och svarar på undersökningen. Läs mer om kundersökningen

Design & Teknik av Creative Army