Tack för din medverkan!

Kundundersökningen avslutades den 31 maj och de sista svaren har precis landat hos vår samarbetspartner AktivBo.

I år var det 73,5 % av er som svarade och vi är mycket tacksamma och glada för alla svar vi fått in. Genom dina svar får vi framför allt kunskap så att vi kan lägga fokus på rätt saker.

Nu påbörjas arbetet med att analysera svaren och ta fram en handlingsplan för vårt fortsatta arbete med våra områden, fastigheter och vår service till dig samt hur vi kan utveckla verksamheten så att du som kund ska vara så nöjd som möjligt.

Håll utkik här på hemsidan och i kommande nummer av BO efter resultat från enkäten och våra förbättringsåtgärder.

Återigen stort tack för din medverkan och ditt engagemang!

Design & Teknik av Creative Army