Har du frågor om skyddsrum? Här hittar du länkar till MSB

Vi får en del frågor om skyddsrum just nu med anledning av situationen i Ukraina. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den myndighet som har tillsyn av skyddsrum och även meddelar om skyddsrum ska förberedas för användning.

Här är några länkar till MSB:s webbplats för mer information:

Design & Teknik av Creative Army