Vi vill veta vad du tycker - nu kommer kundenkäten!

Dina åsikter är viktiga för oss på Svedalahem och vi vill hela tiden förbättra oss. Nästa vecka får du vår kundenkät som vi hoppas att du fyller i!

Med hjälp av det du berättar för oss i enkäten kan vi utveckla Svedalahem tillsammans och vi får ett viktigt underlag när vi beslutar hur olika förbättringsarbeten ska prioriteras.

I förra enkäten 2019 slog vi och ni rekord i svarsprocent vilket vi är väldigt glada för och vi hoppas på samma eller ännu bättre gensvar denna gång.

Enkäten skickas i första hand ut digitalt förutom till våra 70+ boende, där den kommer som en pappersenkät med posten.

Design & Teknik av Creative Army