ComHems övergång till fiber

Enligt uppgift från ComHem och Zitius har det framkommit att om man som hyresgäst har bredbandstjänst över 100 Mbit krävs förutom en router även en mediaomvandlare. Mediaomvandlare ska skickas ut från ComHem/Zitius till de kunder som behöver det.

OBS! Förutom mediaomvandlaren krävs det att ComHem aktiverar tjänsten till just din lägenhet.