Information till våra hyresgäster angående brev från Svensk Borätt AB

Svedalahem har i nuläget inga planer på att sälja några fastigheter, varken till privata fastighetsägare eller till nybildade bostadsrättsföreningar.

I dagarna har ett stort antal av Svedalahems hyresgäster fått brev från Svensk Borätt AB. I brevet säger de att det är aktuellt med försäljning av fastigheten ni bor i.

- De har fel.

Den 10 december intervjuades kommunalrådet Linda Allansson Wester (M) i tidningen Sydsvenskan, hon sa då:

”– Vi behöver diskutera om Svedalahem ska låna till ett ökat lägenhetsbestånd eller om vissa fastigheter ska säljas för att bekosta byggen av nya bostäder. Kanske ska Svedalahem maximalt förvalta exempelvis 1.500 lägenheter.”

Det har inte kommit några ägardirektiv från Svedala kommun till Bostads AB Svedalahem om att sälja några fastigheter och därför har det heller inte diskuterats i bolagsstyrelsen. Styrelsen kommer, precis som Linda Allansson Wester säger att diskutera detta med bolagsägaren, Svedala kommun.

En eventuell försäljning bör dessutom noga förberedas och stor vikt bör läggas vid analysen av vilken fastighet som i så fall skall säljas. Privata aktörer som har sin egen fria tolkning av enskilda uttalanden skall inte styra detta.