Svedalahem sponsrar Svedala Tennisklubb!

Genom vår sponsring av Svedala Tennisklubb får våra hyresgäster tillgång till ett flertal biljetter med bra erbjudanden (gäller fram till 2025-06-30). FÖLJANDE BLJETTER FINNS:5 st för 1 timmes gratis tennis10 st för 1 timmes badminton till medlemspris10 st för 1 timmes padel till medlemspris20 st för 1 timmes tennis till medlemspris20 st...

Läs mer »

Tack för din medverkan!

Kundundersökningen avslutades den 31 maj och de sista svaren har precis landat hos vår samarbetspartner AktivBo. I år var det 73,5 % av er som svarade och vi är mycket tacksamma och glada för alla svar vi fått in. Genom dina svar får vi framför allt kunskap så att vi kan lägga fokus på rätt saker. Nu påbörjas arbetet med att analysera sva...

Läs mer »

Lorentz Månsson - beslut om försäljning

Bostads AB Svedalahems styrelse har beslutat att sälja fastigheten Svedala 76:17 där Lorentz Månssons handelshus tidigare låg. Försäljningen kommer att rikta sig mot både privata och kommersiella aktörer och läggas ut på Hemnet.se och Objektvision.se. Detaljplanen medger byggnation av bostäder i två våningar. Har du fler frågor vänd dig t...

Läs mer »

Hyresgästenkäten kommer i april. Var med och påverka!

Som kund hos Svedalahem är dina synpunkter viktiga för att vi ska veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. I vår kundundersökning som skickas ut vartannat år, kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Det är också en möjlighet att vara med och påverka. Svaren ligger till grund för vårt fortsatta a...

Läs mer »

Reglering av hyreshöjning för lägenheter med kallhyra 2024

De lägenheter som har kallhyra kommer att få en hyreshöjning med 58 kronor per kvadratmeter och år. Hyreshöjningen följer regionens förhandlade höjning för lägenheter med kallhyra och gäller från och med 2024-03-01. Den tidigare höjningen om 70 kronor per kvadratmeter och år för mars och april månad att regleras på hyresavin för maj....

Läs mer »

Hyran för 2024 är klar

Hyresmarknadskommittén, som består av ledamöter från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, har tagit beslut om årets hyreshöjning och nu är hyrorna klara. Hyresgästföreningen och Svedalahem är överens om en hyreshöjning med 70 kronor per kvadratmeter och år från 1 mars 2024. Hyreshöjningen för 2024 innebär att en genomsnittlig tre...

Läs mer »

Sök sommarjobb hos oss!

Är du född 2007, 2008 eller 2009, är boende i Svedala kommun och vill jobba tre veckor hos oss i sommar på Bostads AB Svedalahem/Svedala Exploaterings AB, SVEDAB?  Två av Svedala kommuns helägda bolag. I arbetsuppgifterna ingår fastighetsrelaterade uppgifter och/eller yttre skötsel av våra fastigheter i Svedala kommun. Exempel på arbetsup...

Läs mer »

Design & Teknik av Creative Army