Svedalahem förvärvar kvarteret Svanen

Från och med torsdagen den 5 oktober 2017 är Bostads AB Svedalahem ny ägare till Svedala 15:11 på Storgatan 30 i Svedala. Säljare är ICA Fastigheter AB.

En ny detaljplan för bostäder och fastigheter antogs redan 2013 och fram till nu har diskussioner förts med både Svedalahem och andra intressenter om förvärv av fastigheten. En miljöundersökning har visat att en viss sanering av underliggande massor behöver utföras och kommer att ingå i den framtida byggentreprenaden i Svedalahems regi.

Totalt inom kvarteret planeras cirka 40-45 hyreslägenheter och cirka 700 kvadratmeter lokaler i bottenplan ut mot Storgatan.

Svedalahems arkitekter arbetar för närvarande med bygglovsritningar och upphandlingsmaterial för en byggentreprenad.

- Byggstart kan tidigast ske vid halvårsskiftet 2018. Inflyttning blir aktuellt först under andra halvåret 2019 säger Pehr Carlberg, VD på Svedalahem.

Ulf Jönsson, kommersiell förvaltare på  ICA Fastigheter, uttrycker sin tillfredsställelse att de nu kommit överens med Svedalahem om fastighetsaffären och att det nu står klart att fastigheten utvecklas i den positiva riktning som lagts fram i samband med framtagandet av den nya detaljplanen.