VD

Pehr Carlberg, VD för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB, har sagt upp sig från sin tjänst för att istället tillträda som VD för Ystadbostäder och Ystads Industrifastigheter.

Styrelsen har skyndsamt handlat upp rekryteringskonsulten Fasticon Kompetens, som startar rekryteringen av ny VD snarast.

Pehr Carlberg arbetar kvar i Svedala som längst till årsskiftet 2018-12-31.