För leverantörer

 

Svedalahems organisationsnummer: 

556201-2517

 

Fakturor

I första hand ska fakturor till Svedalahem skickas via EDI till vår scanning-partner enligt följande:

Bostads AB Svedalahem

GLNnr 7300009003822

VAN-Operatör Tieto Sverige

 

I andra hand via e-post till:

TSM0000@tps.banctec.se

Fakturan ska skickas som en PDF-bilaga i separat e-post

OBS! Endast en pdf-faktura per e-post

 

Fakturaadress:

(ska anges på samtliga fakturor)

Bostads AB Svedalahem

FE 247, Kund-id: TSM1101

832 80 Frösön

 

Fakturamärkning:

(obligatorisk, önskvärt i fakturahuvudet)

- Beställarid (vår beställare, 4-siffrig kod)

- Objektnummer (3-siffrig kod)

- Projektnummer i förekommande fall (4-siffrig kod)

- Ordernummer i förekommande fall

 

Har ni frågor kring ovanstående maila gärna till ekonomi@svedalahem.se

 

                               

Karin Bjursten
Ekonomichef
040-626 80 47
karin.bjursten@svedalahem.se

 

 

Josefin Lindfors                                     
Ekonomiassistent
040-626 80 30                                        
josefin.lindfors@svedalahem.se

 

 

Annika Månsson                                   
Ekonomiassistent
040-626 80 76                                   
annika.mansson@svedalahem.se