För leverantörer

 

Svedalahems organisationsnummer: 

556201-2517

 

Fakturaadress Svedalahem                                                                                        

Fakturaadressen ska alltid anges på alla fakturor oberoende av hur man väljer att skicka dem:

Bostads AB Svedalahem                                                                                               

FE 247, Kund-id: TSM1101                                                                                            

832 80 Frösön

                                                                                                                                                

Vi värnar om miljön och vill gärna se en ökad användning av e-fakturering. Vi önskar därför att man i första hand skickar SVE-fakturor och då är det följande uppgifter som gäller.

Bolag: Bostads AB Svedalahem                                                                                                               

Organisationsnr: 556201-2517                                                                                                                 

GLN-kod: 7300009003822                                                                                             

VAN-Operatör :Tieto Sverige

                                                                                                               

Om man inte har möjlighet att skicka SVE-fakturor kan man även maila fakturorna som PDF till följande adress: TSM0000@tps.banctec.se

OBS! Endast en PDF-faktura per mail.

 

Fakturamärkning                                                                                

Er referens och objekt ska alltid finnas med på fakturan i fakturahuvudet och i de fall det finns ett projektnummer så ska även detta anges.

På ”Er referens” anges beställarens 4-siffriga referenskod (OBS! Ingen text). Den börjar med siffran 3 i Svedalahem.

Alla våra fastigheter har ett unikt objektsnummer. Vi behöver därför att ni i fakturahuvudet anger rubriken ”Objekt” samt numret som är aktuellt för fastigheten. I Svedalahem är detta nummer 3-siffrigt. Se nedan exempel hur fakturor ska märkas.

 

Exempel på fakturamärkning Svedalahem                                                                                                             

Er referens: 3060                                                                                                                                           

Objekt: 612                                                                                                                                                      

Projekt: 1010

 

OBS! Fakturor som saknar rätt fakturaadress eller är felaktigt märkta kommer att returneras.

Har Ni några frågor, tveka inte att kontakta oss via mail: ekonomi@svedalahem.se

 

 

                           

Karin Bjursten
Administrativ chef
040-626 80 47
karin.bjursten@svedalahem.se

 

 

Annika Månsson                                   
Ekonomiassistent/Administratör
040-626 80 76                                   
annika.mansson@svedalahem.se

 

 

Mia Jönsson
Ekonomiassistent/Administratör
040-626 80 30
mia.jonsson@svedalahem.se