Svedalahems hantering av elektroniska nycklar

I några av Svedalahems fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dörröppningar i TVÅ veckor för tekniskt underhåll och felsökning. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna öppna de dörrar ni behöver i ert bostadsområde. 

Svedalahem grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring 
När du/ni flyttar från din/er lägenhet raderas personuppgifterna ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Personuppgiftsansvarig 
Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Bostads AB Svedalahem, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala, org/nr 556201-2517

Uppdaterad 2018-08-27