Tillgänglighetsredogörelse

 

Tillgänglighet för www.svedalahem.se

 

Tillgänglighet

Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Det här dokumentet beskriver hur svedalahem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Under 2020 kommer vi ytterligare förstärka tillgängligheten för våra besökare genom att lägga till alt-texter till våra bilder. Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet genom att b la göra alla våra formulär tillgängliga och hantera övrigt kända tillgänglighetsproblem. 

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av

webbplatsen?

Om du behöver innehåll från svedalahem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är vid normala fall inom två arbetsdagar.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av svedalahem.se.
Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-23.

Webbplatsen publicerades 2018
Redogörelsen uppdaterades den 2020-09-23

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon