Vår personal

 

Pehr Carlberg
VD
040-626 80 44
pehr.carlberg@svedalahem.se

 

 

Jörgen Grabo
Fastighetschef
040-626 80 45
jorgen.grabo@svedalahem.se

 

 

Karin Bjursten
Ekonomichef
040-626 80 47
karin.bjursten@svedalahem.se

 

Ulla Munther
Kundvärd/Marknadskoordinator
ulla.munther@svedalahem.se

 

Ingrid Malmberg
Kundvärd
ingrid.malmberg@svedalahem.se

 

Marcus Olofsson
Fastighetsförvaltare
040-626 80 46
marcus.olofsson@svedalahem.se

 

Annika Månsson
Ekonomiassistent/Administratör
040-626 80 76
annika.mansson@svedalahem.se

Christian Wallin
Fastighetsvärd
Prelatgatan, Dadelgatan,
Tegelmästaren

 

Mårten Hansson
Fastighetsvärd
Norra Tvärgatan, Sveagatan

 

Ulf Ask
Fastighetsvärd
Bara, Klågerup, Solgården och Holmagården

 

Wathiq Mohsen
Fastighetsvärd
Svedalagården, Erlandsdal

 

Jonas Ernhagen
Fastighetsvärd
Stella, Staren, Järnvägsgatan
Segehus 1, 2 & 3, Boken, Furen 1 & 2

Jimmy Olsson
Drifttekniker

 

 

 

 

 

 

Mia Jönsson
Ekonomiassistent/Administratör
040-626 80 30
mia.jonsson@svedalahem.se