Kvarteret Svanen

 2018-10-08

I slutet av augusti beslutade Kultur och fritidsnämnden att biblioteket i Svedala skall flytta in i kvarteret Svanen på Storgatan när det är färdigt någon gång under 2021. Det innebär att vi nu kan lämna in bygglovsansökan för projektet med bibliotek i lokalerna i gatuplanet längs med Storgatan, bostadslägenheter i våningsplanen 2-4 ovanför och i två sidobyggnader samt underjordiskt parkeringsgarage.

Det blir totalt 57 st hyreslägenheter i  varierande storlekar om 1-4 rum och kök.

Vi har handlat upp entreprenören NIMAB och projekteringen kan nu sättas igång och saneringsarbetet av marken kan påbörjas senare i år.

Om du inte redan står i vår bostadskö och är intresserad av våra kommande projekt registrerar du dig i vår bostadskö, på Svedalahem.se, ”Mina sidor”.