Renovering Holmagården

2023-09-11

Renoveringen av Holmagården är nu klar och flytten genomfördes efter sommaren, i vecka 36. Verksamheten har goda erfarenheter från flytten som gjordes 2022 och ser med glädje fram emot att flytta tillbaka till nyrenoverade lokaler i Svedala kommun.


Holmagårdens äldreboende ska renoveras. Under tiden för renoveringen är det inte möjligt att bo kvar på Holmagården. Sedan februari 2022 bor därför alla boende tillfälligt till Oxie vårdhem där Holmagårdens verksamhet kommer att bedrivas under renoveringen. Återflytt till Holmagården planeras till hösten 2023.


Sammanfattning

Holmagården byggdes 1968 och den senaste renoveringen skedde 1992. Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på Holmagårdens äldreboende och i deras efterföljande inspektionsmeddelande ställs krav på ett utökat arbetsutrymme i badrummen i respektive lägenhet.

För att åtgärda de krav som Arbetsmiljöverket ställt och tillgodose en bra arbetsmiljö för personalen behöver lägenheterna på Holmagården att renoveras Det är en omfattande renovering som krävs och den beräknas pågå under 12-15 månader. Det är inte möjligt att bedriva verksamhet på Holmagården under tiden renoveringen pågår.

Oxie vårdhem
Adress: Oshögavägen 2, 238 32 Oxie


Information om den pågående renoveringen, 2022-05-25
Nedanstående information har Svedalahem och Svedala kommun skickat till anhöriga till de boende på Holmagården, till de boende och till personalen.

 

Projektstatus
Sedan de boende flyttade ut i har Svedalahem inlett ett utrednings- och förberedelsearbete, en så kallad projektering. Under detta arbete upptäcktes att byggets originalritningar inte stämde överens med byggnadens nuvarande mått. Detta har inneburit att Svedalahem har fått göra ett omfattande arbete med ny uppmätning av boendet och ta fram nya förslag på lösningar.

Beslut om förändringar
Med anledning av de nya utredningarna har både Svedalahem och hyresgästen Vård och omsorg ställts inför nya beslut. Bland annat är det andra väggar som behöver flyttas än vad som tidigare var sagt. Parterna kommer att ta beslut under juni månad om nödvändiga förändringar. Därefter sker de nödvändiga ändringar på bygghandlingarna. Svedalahem vet inte ännu om ändringarna kommer att vara fördyrande.

Rivningsarbete startar i juli
I januari 2022 tecknades avtal med HL Bygg AB från Skurup som var den entreprenör som vann upphandlingen. Entreprenören kommer att påbörja rivningsarbetet i juli enligt nuvarande tidplan. Resten av byggnationerna börjar efter semestern.

Eventuella förseningar
Extraarbetet med att omarbeta originalritningarna och skapa nya förslag på lösningar i byggnaden kan innebära förseningar, men vi vet inte i dagsläget om det kan innebära senare tillbakaflytt för de boende. Ombyggnationer innebär alltid stora utmaningar men resultatet i detta fall blir ett bättre boende än det som först var ritat. Vi arbetar intensivt med att försöka hålla tidplanen och återkommer när vi vet mer.

Design & Teknik av Creative Army