Svea Park

2018-10-08

Detaljplanen för Svea Park på den gamla fotbollsplanen på Sveagatan är nu fastställd och vi planerar för att bygga cirka 40 st hyreslägenheter i en parkliknande miljö inom området.

Planerad byggstart 2021.

Om du inte redan står i vår bostadskö och är intresserad av våra kommande projekt registrerar du dig i vår bostadskö, på Svedalahem.se, ”Mina sidor”.