Svea Park

 

Vi arbetar med projektet att ändra detaljplanen för den gamla fotbollsplanen på Sveagatan, som har använts som skolidrottsplats för Marbäcksskolan. Projektet går under namnet Svea Park och detaljplanearbetet fortskrider.

Vi hoppas att vi ska kunna bygga drygt 40 lägenheter med en parkliknande miljö inom området.

 

Om du inte redan står i vår bostadskö och är intresserad av våra kommande projekt registrerar du dig i vår ordinarie bostadskö, på Svedalahem.se, ”Mina sidor”.