Uthyrningspolicy

Svedalahem är ett allmännyttigt bostadsföretag i Svedala Kommun. Vårt mål är att erbjuda ett prisvärt boende med hög kvalitet och bra service samt att finna rätt bostad till rätt kund. Vår strävan är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga boenden med en naturlig blandning av olika människor.

Alla som uppfyller våra grundkrav har lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos Bostads AB Svedalahem. Uthyrningspolicyn och reglerna följer hyreslagen och ska främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

Grundkrav
(Vad som i följande anges för sökande gäller även för eventuellt medsökande).

Ålder
För att teckna hyresavtal med Svedalahem krävs att sökanden ska ha fyllt 18 år. (registrering i Svedalahems bostadskö kan göras från och med att man fyller 16 år).

Inkomst
Sökande ska ha en godtagbar inkomst  i förhållande till hyran för den sökta lägenheten. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, försörjningsstöd, sjukpenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, etableringsersättning, inkomst av kapital och studielån/CSN. Sökande ska kunna styrka disponibel inkomst. Om hushållets inkomst bedöms vara otillräcklig kan detta kompenseras med en godkänd borgen.

Kreditkontroll
En kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före kontraktsskrivning. Sökande får inte ha betydande skuld hos Kronofogden, några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Sökande får inte ha oreglerade skulder till Bostads AB Svedalahem.

Hemförsäkring
Gällande hemförsäkring skall finnas under hela hyrestiden.

Antal boende
Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten, skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.

Huvudregel
Svedalahems huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes kötid. Vårt mål är dock hela tiden att finna rätt bostad till rätt kund.

Särskilda hänsyn och undantag
Undantag från huvudregeln kan göras i bl. a. följande fall:

Nyproduktion
Vid nyproduktion erbjuds numera goda möjligheter att anpassa lägenheterna efter hyresgästernas önskemål. Det betyder att det ofta är nödvändigt med engagemang i tidiga skeden av projektet från den blivande hyresgästen. Därför hanteras ansökan vid nyproduktion via särskilda intresseanmälningar.

Konceptboenden
Lägenheter som är anpassade för att möta särskilda krav. Det gäller exempelvis bostäder för seniorer, studenter eller funktionshindrade.

Situationer av vikt för kommunens utveckling
Då behov finns från näringsliv/verksamheter av strategisk betydelse för kommunens utveckling. Då det finns bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov enligt överenskommelse med Svedala kommun.

 

Fastställd av styrelsen i Svedalahem 2016-05-16