Uthyrningspolicy

 

Övergripande principer och syfte

Bostads AB Svedalahem har som allmännyttigt bostadsföretag ett samhällsansvar och i detta ligger att bedriva en ansvarsfull uthyrning av bostäder. Bostads AB Svedalahem skall arbeta efter hållbara, tydliga och transparenta kriterier vid uthyrning av bostäder.

Vårt mål är att erbjuda ett prisvärt boende med hög kvalitet och bra service samt att finna rätt bostad till rätt kund. Vår strävan är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga boenden med en naturlig blandning av människor.

Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses i samarbete med Svedala kommun, genom särskilt beslut. Särskilda samarbetsavtal avseende förmedling av lägenheter skall godkännas av bolagets styrelse. För särskilda bostadstyper såsom konceptboende (lägenheter som är anpassade för att möta särskilda krav, exempelvis bostäder för seniorer, studenter eller funktionshindrade) får bolaget fastställa andra villkor än de generellt gällande.

 

Annonsering, förmedling och tilldelning

Boplats Syd AB sköter annonsering och en köbaserad förmedling av Bostads AB Svedalahems lägenheter (fr.o.m. 2020-06-01), i enlighet med "Avtal gällande förmedling av lägenheter mellan Boplats Syd AB (556462-1083) och Svedalahem (556201-2517)".

Lediga lägenheter presenteras på Boplats Syds hemsida, www.boplatssyd.se, där även intresseanmälan på lediga lägenheter görs. Tilldelning av lägenhet sker enligt de riktlinjer som Bostads AB Svedalahem fastställt och som lämnas till Boplats Syd vid tidpunkt innan förmedlingen påbörjas.

 

Grundkrav för att teckna hyresavtal

(Vad som i följande anges för sökande gäller även för eventuellt medsökande)

 • - För att teckna hyresavtal krävs att du fyllt 18 år.
 • - Såväl interna som externa kunder ska uppfylla kravet på godtagbar inkomst i förhållande till hyran.
 • - Skulder till Kronofogden godkänns inte.
 • - Du får ha max två (2) betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
 • - Eventuella skulder till Bostads AB Svedalahem ska vara reglerade.
 • - Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek.
 • - På begäran ska du kunna lämna referenser till föregående hyresvärd.
 • - Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden.

 

Interna riktlinjer och översyn

 • - Interna riktlinjer för rutiner i arbetet med uthyrning, uthyrningskriterier samt ansvarsfördelningen mellan bolaget och Boplats Syd i den dagliga förmedlingsprocessen, skall fastställas av VD.
 • - Särskilda förturslösningar för vissa grupper skall godkännas av styrelsen.
 • - Undantag samt avsteg från den övergripande policyn kan i enskilda fall beslutas av VD.
 • - Översyn och eventuell revidering av uthyrningspolicyn skall behandlas av styrelsen.

 

Policyn är antagen av Bostads AB Svedalahems styrelse 2020-02-03

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon