För leverantörer

 

SVEDAB´s organisationsnummer: 

556191-3715

 

Fakturor

I första hand ska fakturor skickas via EDI  till vår scanning-partner enligt följande:

Svedala Exploaterings AB SVEDAB

GLNnr 7300009003808

VAN-Operatör Tieto Sverige

 

I andra hand via e-post till:

TSM0000@tps.banctec.se

Fakturan ska skickas som PDF-bilaga i separat e-post.

OBS! Endast en PDF-faktura per e-post.

 

Fakturaadress:

(ska anges på samtliga fakturor)

Svedala Exploaterings AB SVEDAB

FE 247, Kund-id: TSM2202

832 80 Frösön

 

Fakturamärkning:

(obligatorisk, önskvärt i fakturahuvudet)

- Beställarid (vår beställare, 4-siffrig kod)

- Objektnummer (5-siffrig kod)

- Projektnummer i förekommande fall (4-siffrig kod)

- Ordernummer

 

Har ni frågor kring ovanstående maila gärna till ekonomi@svedalahem.se

 

                               

Karin Bjursten
Ekonomichef
040-626 80 47
karin.bjursten@svedalahem.se

 

 

Josefin Lindfors                                     
Ekonomiassistent
040-626 80 30                                     
josefin.lindfors@svedalahem.se

 

 

Annika Månsson                                   
Ekonomiassistent
040-626 80 76                                  
annika.mansson@svedalahem.se