Svedala Exploaterings AB

 

SVEDAB- Svedala Exploaterings AB, SVEDAB är Svedalahems dotterbolag med uppdrag att förvärva, äga och förvalta fastigheter med kommunala verksamhetslokaler.

I  januari 2014 förvärvade SVEDAB totalt 27 kommunala fastigheter för skola, förskola, idrott, särskilt boende, samlingslokaler, kontor m m.

SVEDAB förvaltar även de byggnader som Svedala kommun äger. Detta förvaltningsavtal omfattar bland annat kommunens idrottsplatser, friluftsbad och kulturfastigheter.