Kontakta oss

 

Post och besöksadress
Svedala Exploaterings AB, SVEDAB
Verkstadsgatan 1
233 51 Svedala

Telefon
040-626 80 00

E-post
fornamn.efternamn@svedalafastighet.se

Webbplats
www.svedalahem.se

Journummer
040-626 85 00
 

Felanmälan
DeDu