SVEDAB´s styrelse

 

Ordinarie ledamöter

Kenneth Hovold
Ordförande

Gunilla Nordgren
Vice ordförande

Per Olof Lindgren

Roland Ljungdell

Daniel Swaning

Tommy Rosenberg

Carin Falck

 

Ersättare

Paul Pettersson

Linda Allanson-Wester

Benny Andersson

Nicklas Lindgren

David Fredriksson

Rickard Göransson

Anders Gsaxner