Personal

 

Pehr Carlberg
VD
040-626 80 44
pehr.carlberg@svedalahem.se

 

 

Staffan Sundström
Fastighetschef
040-626 80 38
staffan.sundstrom@svedalafastighet.se

 

Karin Bjursten
Ekonomichef
040-626 80 47
karin.bjursten@svedalahem.se

Josefin Lindfors
Ekonomiassistent
040-626 80 30
josefin.lindfors@svedalahem.se

 

Peter Werholt
Projektchef
040-626 80 26
peter.werholt@svedalafastighet.se

Mattias Jeppsson
Fastighetsförvaltare
040- 626 80 35
mattias.jeppsson@svedalafastighet.se

Charlie Nilsson
Driftsansvarig
040-626 80 41
charlie.nilsson@svedalafastighet.se

 

Kenneth Lövqvist
Tekniker
kenneth.lovqvist@svedalafastighet.se

 

Anja Malmros
Fastighetsskötare

Birger Boholm
Hantverkare

 

Jimmy Olsson
Tekniker

 

Kaj Andersson
Fastighetsskötare

 

Lars-Inge Holmberg
Fastighetsskötare

 

Lennart Bergkvist
Fastighetsskötare

 

Per Bergqvist
Tekniker

 

Perry Lewin
Hantverkare

 

Tomas Eriksson
Fastighetsskötare

 

Torbjörn Sjökvist
Elansvarig

 

Torbjörn Svedberg
Tekniker