Personal

 

Pehr Carlberg
VD
040-626 80 44
pehr.carlberg@svedalahem.se

 

 

Staffan Sundström
Fastighetschef
040-626 80 38
staffan.sundstrom@svedalafastighet.se

 

Karin Bjursten
Ekonomichef
040-626 80 47
karin.bjursten@svedalahem.se

Annika Månsson
Ekonomiassistent
040-626 80 76
annika.mansson@svedalahem.se

Peter Werholt
Projektchef
040-626 80 26
peter.werholt@svedalafastighet.se

Charlie Nilsson
Driftsansvarig
040-626 80 41
charlie.nilsson@svedalafastighet.se

 

Mattias Jeppsson
Fastighetsförvaltare
040- 626 80 35
mattias.jeppsson@svedalafastighet.se

Kenneth Lövqvist
Driftledare
040- 626 80 27

kenneth.lovqvist@svedalafastighet.se

 

Torbjörn Sjökvist
Elansvarig

 

Birger Boholm
Hantverkare

 

Anja Malmros
Fastighetsskötare

Malin Ekvall
Fastighetsskötare

 

Lars-Inge Holmberg
Fastighetsskötare

 

Stefan Nilsson
Fastighetsskötare

 

Torbjörn Svedberg
Tekniker

Perry Lewin
Hantverkare

 

Tomas Eriksson
Fastighetsskötare