För leverantörer

Aggarps Mölla

Fakturaadress Svedalahem

Fakturaadressen ska alltid anges på alla fakturor oberoende av hur man väljer att skicka dem:

Bostads AB Svedalahem
Verkstadsgatan 1
233 51 Svedala

Svedalahems organisationsnummer: 556201-2517


Fakturamärkning

Objekt och referens ska alltid finnas med på fakturan i fakturahuvudet och i de fall det finns ett projektnummer ska även detta anges.

Alla våra fastigheter har ett unikt objektsnummer
I fakturahuvudet ska därför rubriken ”Objekt” anges samt numret som är aktuellt för fastigheten. I Svedalahem är detta nummer 3-siffrigt. Se exempel nedan hur fakturor ska märkas.

På ”referens” anges vår beställares 4-siffriga referenskod (OBS! Ingen text). Den börjar med siffran 3 i Svedalahem.

Exempel på fakturamärkning Svedalahem
Objekt: xxx (tre positioner)
Referens: xxxx (fyra positioner)
Projekt: xxxx (fyra positioner)

OBS! Fakturor som saknar rätt fakturaadress eller är felaktigt märkta kommer att returneras.
Vid frågor, tveka inte att kontakta oss via e-post: ekonomi@svedalahem.se


Personuppgiftsbehandling när du är konsult, leverantör eller entreprenör

Vi samlar in nödvändiga personuppgifter från dig som är enskild näringsidkare eller kontaktperson för ett företag som vi samarbetar med. Detta gör vi för att det finns ett berättigat intresse eller för att behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera och hantera ärenden. Ändamålen kan vara kommunikation, upphandling, ID-kontroll, nyckelhantering samt för att fastställa och styrka rättsliga anspråk. Efter avslutat ärende avidentifieras alla personuppgifter om möjligt alternativt sparas enligt rättslig grund/annat lagkrav.

Det åligger på arbetsgivarens ansvar att informera anställda om hur vi hanterar personuppgifter. Vi har en mailsvans i varje e-postkommunikation med information direktkopplat till policyn.

 

Design & Teknik av Creative Army