Svedalahems styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Svedala och speglar dess partipolitiska sammansättning.


Ordinarie Ledamöter

 • James Perlman
  Ordförande
 • Björn Jönsson
  Vice ordförande
 • Dan Nilsson
 • Sara Ripa
 • Christian Boy
 • Tommy Rosenberg
 • MonaLisa Flamander

Suppleanter

 • Linda Allansson Wester
 • Carin Falck
 • Henrik Herslow
 • Hellén Boij-Ljungdell
 • Sten Andersson
 • Mikael Carlstedt
 • Isabella Fransson

Design & Teknik av Creative Army