Att söka bostad hos Svedalahem

Från och med 1 juni 2020 förmedlas våra lediga lägenheter av Boplats Syd. Det innebär att för att kunna söka lediga lägenheter hos Svedalahem måste du vara registrerad som bostadssökande hos Boplats Syd.

Gå till www.boplatssyd.se och gör din registrering.

Anmälningsavgift

Kostnaden för att anmäla sig i Boplats Syds bostadskö är 300:-/år. Anmälningsavgiften betalas när du registrerar dig hos Boplats Syd och är 12 månader från det att du har betalat (alltså inte per kalenderår).

Har du stått i Svedalahems kö tidigare

Våra lediga lägenheter kommer fram till och med 2024-12-01 i första hand erbjudas dig som stått i Svedalahems kö sedan tidigare. Du måste också ha överfört kötiden till Boplats Syd. Du kommer inledningsvis att ha två kötider, den ena är den du överfört från oss och den andra från när du registrerade dig hos Boplats Syd.

Efter 2024-12-01 kommer dessa båda köer att slås samman. Den längsta av dina båda kötider kommer fortsättningsvis bli din enda kötid hos Boplats Syd. Du kommer så klart även att kunna söka övriga bostäder som Boplats Syd förmedlar i regionen. Precis som när du tidigare sökte våra lägenheter bevakar du själv utbudet och söker lägenhet på egen hand.

Design & Teknik av Creative Army