Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.svedalahem.se

Svedalahem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida.

Det här dokumentet beskriver hur svedalahem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att:

Skicka e-post till info@svedalahem.se
Ring 040-626 80 50

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Innehåll på sidan så som rubriker, länkar och färger:

 • Vissa länkar är kanske inte markerade så att användare förstår att de är länkar
 • Vissa länkar öppnas i nytt fönster utan att detta är tydligt för användaren
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Bilder saknar ibland beskrivningar eller har otydliga beskrivningar.
 • Text är ibland bild på text och kan vara svårt att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det kan finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Dokument och tredjeparts-funktioner:

 • Dokument är inte tillgängliga
 • Mina sidor är inte tillgängliga

Oskäligt betungande anpassning

Svedalahem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Svedalahem har påbörjat arbetet med åtgärder och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning.

Vi har begränsade möjligheter att anpassa tredjeparts-funktionen Mina sidor och Vanliga frågor och svar, men har uppmärksammat leverantören på problemen.

 

Hur vi testat webbplatsen

Creative Army har gjort en oberoende granskning utav hemsidan som följer WCAGs riktlinjer.

 • Senaste bedömningen gjordes den 2024-01-08
 • Redogörelsen uppdaterades den 2022-11-04
 • Webbplatsen publicerades 2022-11-04

Design & Teknik av Creative Army