Kvarteret Jasminen

2023-06-27

Kvarteret Jasminen är belägen mellan Hyltarpsvägen och befintliga hus på Norra Tvärgatan 2-12 och består idag av en bred gräsremsa som används sparsamt.

Området ägs av Svedalahem och beslut har tagits att inleda arbetet med att ta fram en ny detaljplan för komplettering av bostäder i kvarteret.

Tanken är att en nyproduktion samtidigt ska medverka till att lyfta det befintliga grönområdet på Norra Tvärgatan 2-12 och sammanlänka de båda områdena. Bland annat med gemensam gångtrafikgata, p-platser samt en terrassering med nyanläggning av grönområden mellan hus nr 2, 8 och 12.

 

Tidplan:

Start arbete med detaljplan:     Hösten 2023

Klar detaljplan:                            Hösten 2025

Planerad byggstart:                    Hösten 2026

Planerad inflyttning:                   Våren 2028

Huskropp med grönområde Kv Jasminen

Situationsplan Kv. Jasminen

Design & Teknik av Creative Army