Hyresgästenkäten kommer i april. Var med och påverka!

Som kund hos Svedalahem är dina synpunkter viktiga för att vi ska veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. I vår kundundersökning som skickas ut vartannat år, kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Det är också en möjlighet att vara med och påverka. Svaren ligger till grund för vårt fortsatta a...

Läs mer »

Reglering av hyreshöjning för lägenheter med kallhyra 2024

De lägenheter som har kallhyra kommer att få en hyreshöjning med 58 kronor per kvadratmeter och år. Hyreshöjningen följer regionens förhandlade höjning för lägenheter med kallhyra och gäller från och med 2024-03-01. Den tidigare höjningen om 70 kronor per kvadratmeter och år för mars och april månad att regleras på hyresavin för maj....

Läs mer »

Hyran för 2024 är klar

Hyresmarknadskommittén, som består av ledamöter från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, har tagit beslut om årets hyreshöjning och nu är hyrorna klara. Hyresgästföreningen och Svedalahem är överens om en hyreshöjning med 70 kronor per kvadratmeter och år från 1 mars 2024. Hyreshöjningen för 2024 innebär att en genomsnittlig tre...

Läs mer »

Sök sommarjobb hos oss!

Är du född 2007, 2008 eller 2009, är boende i Svedala kommun och vill jobba tre veckor hos oss i sommar på Bostads AB Svedalahem/Svedala Exploaterings AB, SVEDAB?  Två av Svedala kommuns helägda bolag. I arbetsuppgifterna ingår fastighetsrelaterade uppgifter och/eller yttre skötsel av våra fastigheter i Svedala kommun. Exempel på arbetsup...

Läs mer »

Hyresförhandlingen 2024

Svedalahem och Hyresgästföreningen södra Skåne har sedan i oktober förhandlat om 2024 års hyreshöjning. Den ekonomiska utvecklingen i samhället innebär att kostnadsökningar slår brett och läget är tufft för hushållen. Svedalahem har därför tagit och kommer fortsätta ta en ansenlig del av de kostnadsökningar som fortsätter uppåt, men det ä...

Läs mer »

Svedab och Svedalahem söker Biträdande teknisk förvaltare

Vill du vara en del av en gemytlig koncern med öppet klimat och hög trivsel? Vi söker en ny medarbetare till en roll då du får arbeta med ett brett fastighetsbestånd. Du kommer att i huvudsak att arbeta för Svedab men en del arbete kan även förekomma för Svedalahem. Din anställning kommer att ligga i Svedab och du kommer att rapportera ti...

Läs mer »

Design & Teknik av Creative Army