Pågående upphandlingar

Våra pågående upphandlingar över direktupphandlingsgränsen publiceras på Visma Opic och/eller E-avrop.

Vår upphandlingsverksamhet regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU omöjliggör så kallad prenumeration på kommunens annonserade upphandlingar, därför måste du som leverantör själv hålla dig informerad om pågående och planerade upphandlingar.

Genom de system vi använder oss av är det dock möjligt att prenumerera på annonserade upphandlingar. 

Upphandlingar på Visma Opic

De upphandlingar som vi samordnar med Svedala kommun kan komma att läggas upp på E-avrop.

Pågående upphandlingar för Svedala kommun på E-avrop

 

Design & Teknik av Creative Army