Hyran för 2024 är klar

Hyresmarknadskommittén, som består av ledamöter från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, har tagit beslut om årets hyreshöjning och nu är hyrorna klara. Hyresgästföreningen och Svedalahem är överens om en hyreshöjning med 70 kronor per kvadratmeter och år från 1 mars 2024. Hyreshöjningen för 2024 innebär att en genomsnittlig tre...

Läs mer »

Sök sommarjobb hos oss!

Är du född 2007, 2008 eller 2009, är boende i Svedala kommun och vill jobba tre veckor hos oss i sommar på Bostads AB Svedalahem/Svedala Exploaterings AB, SVEDAB?  Två av Svedala kommuns helägda bolag. I arbetsuppgifterna ingår fastighetsrelaterade uppgifter och/eller yttre skötsel av våra fastigheter i Svedala kommun. Exempel på arbetsup...

Läs mer »

Hyresförhandlingen 2024

Svedalahem och Hyresgästföreningen södra Skåne har sedan i oktober förhandlat om 2024 års hyreshöjning. Den ekonomiska utvecklingen i samhället innebär att kostnadsökningar slår brett och läget är tufft för hushållen. Svedalahem har därför tagit och kommer fortsätta ta en ansenlig del av de kostnadsökningar som fortsätter uppåt, men det ä...

Läs mer »

Svedab och Svedalahem söker Biträdande teknisk förvaltare

Vill du vara en del av en gemytlig koncern med öppet klimat och hög trivsel? Vi söker en ny medarbetare till en roll då du får arbeta med ett brett fastighetsbestånd. Du kommer att i huvudsak att arbeta för Svedab men en del arbete kan även förekomma för Svedalahem. Din anställning kommer att ligga i Svedab och du kommer att rapportera ti...

Läs mer »

Svedalahem och Hyresgästföreningen är inte överens om hyrorna för 2024

Svedalahem och Hyresgästföreningen södra Skåne har trots samtal sedan oktober inte nått en överenskommelse om nästa års hyror. Svedalahem har begärt medling hos Hyresmarknadskommittén, HMK. Hyresmarknadskommittén medlar i och prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna. Den ekonomiska utvecklingen i samhället innebär att k...

Läs mer »

Svedalahem stödjer UNHCR

I år har vi valt att ge en julgåva på 20.000 kr till UNHCR- FN:s flyktingorgan. Stödet ger barn och unga på flykt, möjlighet att gå i skolan och få en tryggare och ljusare framtid. I december dubblar Akelius Foundation alla gåvor till utbildning. Det betyder att utbildningsgåvor som betalas i december skapar dubbel effekt.    

Läs mer »

Kvarteret Svanen får arkitekturpris

Bygg-och miljönämnden i Svedala kommun har beslutat att tilldela Kvarteret Svanen i Svedala kommunens arkitekturpris 2023. Kvarteret Svanen, har tre nya fina flerbostadshus och dessutom ligger biblioteket i bottenplan utmed Storgatan. Arkitekt är Open Studio arkitekter och Svedalahem är fastighetsägare. Kvarteret byggdes 2021 av Nimab Ent...

Läs mer »

Design & Teknik av Creative Army