Hyran för 2024 är klar

Hyresmarknadskommittén, som består av ledamöter från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, har tagit beslut om årets hyreshöjning och nu är hyrorna klara.

Hyresgästföreningen och Svedalahem är överens om en hyreshöjning med 70 kronor per kvadratmeter och år från 1 mars 2024.

Hyreshöjningen för 2024 innebär att en genomsnittlig trea på 65 kvadratmeter blir cirka 379 kronor dyrare per månad från 1 mars.

Så här räknar du ut hyreshöjningen per månad, t ex om din lägenhet är 65 kvadratmeter:
65 kvadratmeter x 70 kr= 4550:-/12 månader =379 kr/månad.

Vi är medvetna om att det är tuffa tider för många, men vi har samtidigt ett ansvar för att se till att Svedalahem förblir ekonomiskt stabilt och kan fortsätta med sitt underhåll.

Årets hyreshöjning täcker cirka 60 procent av våra budgeterade kostnadsökningar. Det handlar främst om ökade räntekostnader samt stora kostnadsökningar för fjärrvärme, biogas, vatten och avfall. Som exempel höjer de två fjärrvärmebolagen i Svedala sina priser med 25 procent.

Vi kommer fortsätta vårt arbete för att minska våra egna kostnader.

Frågor & svar

Varför blir årets hyreshöjning så hög?

Det beror på kostnadsökningar, främst ökade räntekostnader samt stora kostnadsökningar för bland annat vatten, biogas, fjärrvärme och avfall. Årets hyreshöjning täcker cirka 60 procent av Svedalahems budgeterade kostnadsökningar i år.

Varför vill Svedalahem höja hyran fast ekonomin i Sverige är tuff?

Förra året hade vi också stora kostnadsökningar. Då täckte hyreshöjningen inte hela vår kostnadsökning, resten av kostnaderna tog vi själva. I år täcker hyreshöjningen cirka 60 procent av våra budgeterade kostnadsökningar. Vi tar ansvar men kan inte riskera Svedalahems uppdrag som långsiktig hyresvärd.

Varför måste Svedalahem gå med vinst?

Svedalahem behöver gå med vinst för att ha egna pengar i kassan. Pengarna använder vi bland annat till att underhålla befintliga hus samt att bygga nya. Utan egna pengar hade vi behövt låna mer, vilket är dyrt.

Blir hyreshöjningen retroaktiv?

Nej, den gäller från och med 1 mars och kommer med på mars månads avi.

När ska jag betala den nya hyran?

På hyresavin som kommer för mars månads hyra.

Design & Teknik av Creative Army